KONKURS NA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI NAD KANAŁEM ŻERAŃSKIM

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENIĄ 

 

Głównym założeniem ideowym koncepcji projektowej nasadzeń na opracowywanym terenie jest zachowanie jak największej ilości drzew istniejących przy jednoczesnym dążeniu do stworzenia kameralnej przestrzeni. Projektantom zależało na podkreśleniu walorów przyrodniczych miejsca, w którym przestrzeń ma stać się społecznie atrakcyjna oraz proekologiczna. Duża ilość zachowanych drzew tworzy bariery akustyczne i chroni przed wiatrem, natomiast dokomponowana do nich zieleń wysoka i niska w przyszłości wypełni puste przestrzenie pomiędzy nimi, tworząc zwarte kobierce o różnej wysokości, fakturze i kolorystyce. Na całym obszarze dążono do stworzenia nasadzeń naturalistycznych, a dobrane gatunki są dostosowane do panujących w poszyciu warunków siedliskowych.

Dodatkowym kryterium doboru było zastosowanie roślin o małych wymaganiach pielęgnacyjnych. Wiele proponowanych krzewów jest owocująca będąc nie tylko ozdobą ale również źródłem pokarmu dla ptaków. Na linii gazociągu uniemożliwiającego posadzenie dużych roślin, zaprojektowano łąki kwietne, które doskonale sprawdzą się w tym miejscu. Nie tylko wspaniale wyglądają i pachną, ale przede wszystkim przyciągają owady i ptaki stanowiąc bazę pokarmową oraz dając naturalne schronienie. Wzdłuż skarpy biegnącej przez cały teren dobrano okrywowe krzewy i byliny, które wzmocnią pochyłości terenu oraz zmniejszą spływu powierzchniowy. Strefę przybrzeżną uzupełniono roślinami tworzącymi szuwar niski i wysoki. Dzięki takim nasadzeniom mogą żyć tu liczne zwierzęta silnie powiązane zarówno z wodą jak i z lądem. Przy budynkach wkomponowano niecki bioretencyjne, które są ważnym elementem w systemie proekologicznego gospodarowania wodą.

W okolicy pawilonu II, który pełni funkcję miejsca aktywności lokalnej, projektanci wygospodarowali spory fragment terenu w celu stworzenia publicznego ogrodu warzywnego wraz z sadem. Taka przestrzeń może zaangażować ludzi do wspólnego działania, co na pewno wpłynie na zacieśnienie więzi między sąsiadami. Zebrane owoce i warzywa będzie można wykorzystywać we wspólnym gotowaniu podczas rodzinnych pikników. Północna części terenu ma formę nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Projektantom zależało na zaprojektowaniu wyjątkowego miejsca łączącego miasto z naturą, dlatego do zachowanych na placu drzew zostały wkomponowane pięknie przebarwiające się jesienią klony czerwone w odm. Red Sunset ‚Franksred’.

Projekt uwzględnia intensywność użytkowania przestrzeni trawiastych na opracowywanym terenie, dlatego czynnikami decydującymi o wyborze mieszanki traw była przede wszystkim odporność na deptanie:

  • 40% – Festuca rubra commutata– kostrzewa czerwona kępowa
  • 30% – Festuca ovina duriuscula– kostrzewa owcza
  • 20% – Poa pratensis– Wiechlina łąkowa
  • 10% – Agrostis capillaris– mietlica pospolita ‘Highland’

 

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
Status: konkurs
Lokalizacja: Warszawa
Rok: 2019r.

 

Autorzy:
Tomasz Olszewski
Karol Gwiazdowski
Dorota Jasek
Michał Rogucki


Podobne Projekty