BOSMANAT

 

Projekt jest odpowiedzą na zadanie stawiane przez konkurs na koncepcję architektoniczną wielofunkcyjnego budynku usługowego z bosmanatem wraz z zagospodarowaniem terenu w Porcie Czerniakowskim w Warszawie.

BUDYNEK

Bryła

Budynek Bosmanatu to zwarta prostopadłościenna dwukondygnacyjna bryła, z możliwością wyjścia na dach.
Elewacja zachodnia to kompozycja z lekko falujących białych płycin wykonanych w całości jako prefabrykaty z białego, szlifowanego betonu architektonicznego. Największe przeszklenie od strony ulicy Solec zlokalizowano w podcieniu, w strefie łączącego wszystkie wewnętrzne poziomy holu. Pozwala ono zajrzeć aż na plac integracyjny po drugiej stronie budynku.
Elewacja wschodnia wykończona ługowaną deską modrzewiową ma liczne przeszklenia, wyposażone w system przesuwnych okiennic.Rytm elewacji wyznacza regularny układ pilastrów/kolumn w kolorze śnieżnobiałym przywodzących na myśl maszty żaglówek. Biel i ciepły odcień bielonego drewna kontrastują z wykończeniem hali warsztatowej, wiaty na łodzie i kajaki oraz nadbudówki na dachu stanowiącej wyjście na taras i obudowę wentylatorni – ciemną siatką cięto-ciągnioną..
Elewacja południowa i północna głównego budynku w przeważającej mierze została zaprojektowana jako jednorodne deskowanie z ługowanego modrzewia.
Na dachu Budynku Bosmanatu zlokalizowano ogólnodostępny taras widokowy. Północna część dachu to ogród edukacyjny o pofałdowanej wegetatywnej powierzchni, obsadzonej rodzimymi nadwiślańskimi gatunkami roślin.
Monochromatyczność budynku oraz duże białe płaszczyzny stają się doskonałymi ekranami dla iluminacji wieczorową porą. Za dnia zaś zmieniają się z każdą minutą malowane cieniem i różnobarwnym światłem przesuwającego się po nieboskłonie słońca.

Układ funkcjonalny

Budynek Bosmanatu jest dzielony przez hol na część północną i południową.
W części północnej na parterze znajdują się pomieszczenia z przeznaczeniem na sale treningowe oraz zaplecze klubów sportowych. Bezpośrednio przy terenowej rampie zjazdowej znajdują się pomieszczenia techniczne dostępne od strony parkingu samochodowego. Na piętrze tej  części budynku zlokalizowano restauracja i sanitariaty.
Na południe od holu wejściowego na kondygnacji parteru znajduje się pomieszczenie Bosmanów. W tej części budynku znajduje się także dostępna bezpośrednio z zewnątrz lub z wnętrza budynku wypożyczalnia sprzętu sportowego, oraz zaplecza socjalne i magazynowe. Wewnętrzny korytarz umożliwia dojście do pomieszczenia warsztatowego i realizowanie bez względu na warunki atmosferyczne funkcji edukacyjnej z wykorzystaniem sal konferencyjnych i hali warsztatowej. Południowe skrzydło budynku na kondygnacji +1 to część sali konferencyjnej z możliwością podziału „Korytarza Wioseł” – długiego ciągu komunikacyjnego z funkcją wystawienniczą i upamiętniającą, doświetlonego górnobocznie od strony zachodniej. Najbardziej południowy rejon głównego budynku to część biurowo-administracyjna.
Pomieszczenie warsztatowe to jednoprzestrzenny, wysoki na dwie kondygnacje obiekt, z ażurową fasadą umożliwiającą wgląd do środka zarówno z ciągu pieszego przy ulicy Solec jak i ze schodów zewnętrznych prowadzących na lożę widokową na kondygnacji +1. Funkcja edukacyjna tego pomieszczenia może być zatem realizowana na różne sposoby także z ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, w sposób niezależny od uciążliwości prac prowadzonych w środku.
Ostatni poziom holu stanowi zarazem przestrzeń ogrodu zimowego, z elementem zieleni przerastającym przez otwór w stropie z kondygnacji parteru. Jest to przestrzeń buforowa (gdzie można zorganizować catering lub strefę wypoczynkową) dla sal konferencyjnych.
Dostęp do budynku Bosmanatu od strony ulicy Solec odbywa się z półpiętra i dalej rzeźbiarskimi schodami w dół na kondygnację parteru lub do góry na +1 lub na taras na dachu. Budynek dzięki zastosowaniu dźwigu windowego o odpowiedniej wielkości, obsługującego wszystkie poziomy, jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
Na pierwszym piętrze zaprojektowano lożę miejską, dostępną poprzez rampę od strony północnej lub schodami z przesmyku pomiędzy głównym budynkiem bosmanatu a halą warsztatową. Kompozycyjnie loża stanowi horyzontalne przełamanie wertykalnego rytmu słupów. Na długiej osi widokowej loży, po stronie północnej ustawiono kotwicę ORP BAŁTYK.

Rozwiązania proekologiczne

W budynku zaprojektowano niskoemisyjne szklenia z możliwością zasłaniania zewnętrznymi okiennicami sterowanymi osobno dla każdego pomieszczenia oraz ograniczono także szklenia w miejscach tego niewymagających, by jak najlepiej docpieplić budynek i zapobiec przegrzewaniu latem i nadmiernemu wychładzaniu zimą.
Centralna pozycja przeszklonego holu głównego umożliwia wykorzystanie go do naturalnego przewietrzania całego budynku z wykorzystaniem efektu kominowego od wiosny do jesieni, z ograniczeniem użytkowania wentylacji mechanicznej. Wentylacja mechaniczna w całym budynku zostanie wyposażona w wysokowydajny odzysk ciepła i wilgoci.
Ogrzewanie budynku przewidziano jako niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe z odzyskiem ciepła z instalacji kanalizacyjnej. W budynku planowane jest zastosowanie instalacji do odzysku wody szarej.
Użycie materiałów z recyklingu, a także materiałów nadających się do późniejszego odzyskania, wpłynie na obniżenie śladu węglowego całej inwestycji. Przewidziano ograniczenie elementów żelbetowych, na rzecz lżejszych technologii budowlanych z wykorzystaniem wełny drzewnej i ługowanego drewna CLT jako elementów ścian wewnętrznych nośnych i działowych. Elementy masywne, stanowiące element masy akumulacyjnej budynku można częściowo wykonać z tłucznia szklanego z recyklingu, kruszonego betonu rozbiórkowego lub innych materiałów z odzysku.
Dach zielony ograniczy przegrzewanie oraz umożliwi racjonalną gospodarkę wodami opadowymi. Nadmiar wód opadowych z dachów i największych utwardzeń, może być odprowadzany do ogrodów deszczowych zlokalizowanych na północ i południe od budynku. Nad południową część dachu Bosmanatu oraz Hali Warsztatowej zaprojektowano wysokowydajne panele fotowoltaiczne umożliwiające aktywne pozyskiwanie energii słonecznej oraz gromadzenie energii elektrycznej z użyciem hybrydowych ogniw magazynujących lokalnie w budynku.
Wszystkie stanowiska postojowe na obszarze opracowania zapewniają możliwość ładowania samochodów elektrycznych.

MAŁA ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

By spełnić wymagania dla tego typu obiektów oraz uzupełnić ten fragment nabrzeża Wisły, obszar opracowania wokół budynku Bosmanatu został podzielony na kilka stref funkcjonalnych:

  • Plac Kotwicy – rejon obecnego parkingu samochodowego i ścieżek prowadzących w kierunku śluzy i płyty desantu, przekształcamy w przestrzeń przyjazną spacerowiczom;
  • Wielofunkcyjny plac integracyjny na poziomie parteru budynku bosmanatu, pomiędzy rampą zjazdową pieszo-jezdną, parkingiem na 10 samochodów i głównym wejściem do budynku Bosmanatu, a placem manewrowym od strony południowej;
  • Plac Manewrowy na osi pomiędzy slipem do wodowania łodzi, a dwukondygnacyjnym pomieszczeniem warsztatowym;
  • „Polana Łodzi” to obszar pomiędzy magazynami na łodzie i kajaki a skarpami basenu portowego, od północy graniczy z placem manewrowym, od południa jest flankowany ogólnodostępnym amfiteatrem;
  • Amfiteatr skierowany w kierunku północnym , dostosowany do kształtów terenu amfiteatr stanowi najbardziej południowy element kompozycji urbanistycznej pomiędzy basenem portowym a budynkiem bosmanatu;
  • „Park Osobliwości” – długi, zwężający się ku południu pas  z przewagą zieleni niskiej z 11 protoarchitektonicznymi strukturami stanowiących kontynuację dziesięciu schodów terenowych umożliwiających zejście do basenu portowego oraz przedłużenie osi ulicy Górnośląskiej. Każda ze struktur ma swój unikatowy charakter i inaczej organizuje przestrzeń.

 

 

Powierzchnia użytkowa: 1141 m2

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
Status: koncepcja konkursowa
Lokalizacja: Warszawa
Rok: 2022

Autorzy:
Tomasz Olszewski
Karolina Zalewska
Agata Truszkowska
Karol Gwiazdowski
Agnieszka Gogól

 


Podobne Projekty