ŻYCIORYS:

Założyciel i główny projektant tomcat.arch.design.

10.2007 rozpoczęcie studiów doktoranckich na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Temat pracy: Tworzywa Architektoniczne Nowego Millenium a forma dzieła architektury.

03.2006 dyplom magisterski z wynikiem celującym na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

01-06 2004 Stypendium Naukowe Erasmus-Socrates, Tampere Univerity of Technology, Tampere Finlandia

dydaktyka:

od 10.2008  do dziś: Praca dydaktyczna na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiejinformujemy, że tomcat.arch.design tomasz olszewski:

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.