DOM NA OBRÓT

 

Budynek zaprojektowano jako zwartą bryłę z delikatnie nadwieszoną kondygnacją piętra. Założeniem ideowym przy kształtowaniu formy architektonicznej było uwidocznienie w bryle podziału na poszczególne lokale mieszkalne. Elewacje budynku zostały ukształtowane w taki sposób, aby parter budynku, pełniący funkcję strefy dziennej odbierany był jako łącznik, a podział uwidaczniał się na kondygnacji piętra, które pełni funkcję strefy nocnej, a także w geometrii dachu. Elementem kompozycyjnym wyróżniającym poszczególne lokale jest układ kalenicy dachu – prostopadle lub równolegle do drogi obsługującej budynek. Rzut parteru budynku jest prostokątny, z wnęką na strefę wejścia – ganek. Obrys piętra jest delikatnie wysunięty w stosunku do parteru, z zarysowanym podziałem na dwa prostokąty, stanowiące poszczególne lokale, z których każdy ma inną geometrię dachu. Główne wejścia do budynku oraz wjazdy do garażu są zlokalizowane od strony elewacji frontowej.

 

Powierzchnia działki: 800 m²
Powierzchnia użytkowa
: 374 m²

Inwestor: prywatny
Status: w trakcie realizacji
Lokalizacja: Stare Babice
Rok: 2021

Autorzy:
Tomasz Olszewski
Marcin Sadowski
Agata Truszkowska
Maja Sutkowska


Podobne Projekty